Om företaget Miljö & Kvalitet Tjänster Bli kund Jobba hos oss Kontakt
Ce-Ge Städ & Fastighet

Vår Miljöpolicy

"Ce-Ge ska arbeta för ett långsiktigt motståndskraftigt samhälle genom att erbjuda produkter och tjänster med omtanke till både människa och miljö"

Våra riktlinjer för rätt miljöbeteende är:

 • Anpassning till platsen
 • Resurshållning
 • Slutna kretslopp
 • Sunda inomhusmiljöer

Detta uppnås genom att:

 • Minimera effekterna av ingreppen på natur och värna om biologisk mångfald
 • Engagera alla medarbetare i miljöfrågor genom målriktat ledarskap, utbildning och förlöpande dialog.
 • Styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem för att nå uppställda mål.
 • Arbeta med ständiga förbättringar av miljöprestanda.
 • Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • Öppet redovisa vårt miljöarbete.

Vårt miljöarbete

Hela vår verksamhet är miljöcertifierad enligt ISO 14001:1996 sedan 1999. År 2005 uppgraderade vi till ISO 14001:2004. Vi har en tydlig miljöpolicy och en dokumenterad miljöstrategi.

Som en del av vårt miljötänkande i vår dagliga verksamhet använder vi oss bland annat av eldrivna fordon.


Vår Kvalitetspolicy

"I dialog med våra kunder uppfyller vi, i all vår verksamhet, deras behov och krav på de produkter och tjänster vi erbjuder."

Detta åstadkommer vi genom att:

 • hålla våra löften
 • vara ärliga och pålitliga i vårt affärsuppträdande
 • skapa långsiktiga relationer med våra kunder, leverantörer och personal
 • hålla hög servicegrad
 • hålla hög och jämn kvalitet på våra produkter och tjänster
Redaretorget 1 | 652 16 Karlstad | Tfn: 020-51 51 51 | E-mail:info@ce-ge.com

© Ce-Ge Städ & Fastighet AB 2008 - 2016