FASTIGHETSSERVICE

Vi höjer värdet på fastigheter

Vårt företag erbjuder heltäckande fastighetstjänster för markmiljö och för byggnader.

Ce-Ge erbjuder både stora och små fastighetsägare en totallösning när det gäller hyresgästservice, drift, underhåll men även renhållning. Vi är verksamma i ett flertal orter. Våra team arbetar dels på entreprenad där omfattningen bestäms i förväg men också service på löpande räkning.

Vi erbjuder varierande omfattning på uppdrag – från komplett teknisk förvaltning till service av vissa delar.

Våra UE genomgår kontinuerlig kompetensutveckling. Detta för att uppdatera sina kunskaper, bland annat när det gäller bovärdsrollen, VA, ventilation, el och styr/regler.

Hur har vi  kvalitetssäkrat fastighetsservice?

För att kunna leva upp till det har vi byggt upp ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001 som vi arbetar efter. Vår städfirma blev kvalitets- och miljöcertifierade 1998 som ett av de första städbolagen i Sverige. Sedan dess har vi fortsatt att effektivisera vårt företag för att kunna följa utvecklingen och nå upp till våra kvalitets- och miljömål inom fastighetsservice bland annat.

Ce-Ge städ & fastighet har uppdragsgivare i hela Värmland inom olika arbetsområden. Du kan alltid kontakta oss så berättar vi mer om vår verksamhet och hur vi kan hjälpa dig med Fastighetsservice– och andra städtjänster.