FASTIGHETSSERVICE

Vi höjer värdet på fastigheter

Vi erbjuder heltäckande fastighetstjänster för markmiljö och för byggnader.

Ce-Ge erbjuder både stora och små fastighetsägare en totallösning när det gäller hyresgästservice, drift, underhåll och renhållning. Vi är verksamma i ett flertal orter i södra och mellersta Sverige. Vi arbetar dels på entreprenad där omfattningen bestäms i förväg och dels med service på löpande räkning.

Vi erbjuder varierande omfattning på servicen – från komplett teknisk förvaltning till service av vissa delar.

Våra medarbetare genomgår kontinuerlig kompetensutveckling. Detta för att uppdatera sina kunskaper, bland annat när det gäller bovärdsrollen, VA, ventilation, el och styr/regler.

Företaget

Ce-Ge finns representerat på ett flertal orter – där Karlstad är vårt huvudsäte. Förutom olika slag av entreprenader arbetar vi inom ett flertal andra verksamhetsområden såsom städservice, fastighetservice, fönsterputs, golvvård, sanering, industri, flytt och transport..

Miljöpolicy

Ce-Ge ska arbeta för ett långsiktigt motståndskraftigt samhälle genom att erbjuda produkter och tjänster med omtanke till både människa och miljö

Kontakt

020-51 51 51

info@ce-ge.com

Redaretorget 1
652 16 Karlstad