Golvmaterial

För att du ska kunna välja rätt städmetod och rengöringsmedel måste du identifiera det golvmaterial som du ska rengöra. Träna dig på hur olika golv ser ut och vilka egenskaper de olika materialen har. Med hjälp av provbitar från fabrikanterna kan du testa hur olika golvmaterial påverkas av rengöringsmedel. Använd så torra metoder som möjligt.

Halvhårda golv

Plastgolv

Plastgolven består av PVC-plast (polyvinylklorid) blandat med fyllningsmedel, stabilisatorer och färg. Helgjutna (homogena) plastgolv har samma material rakt igenom. Skiktade (heterogena) golv består av ett eller flera lager plastfolie på ett underlag av t ex jutefilt, syntetmaterial eller kork. Ytskiktet är av ren PVC-plast.

De flesta nya mattor som läggs in idag , såväl helgjutna som skiktade, är förstärkta med ett lager PUR-plast (polyuretan). PURgolv har en tät och porfri yta och tar inte åt sig smuts och klackmärken på samma sätt som PVC-golv. Polish fäster inte lika bra på PUR-golv som på PVC-golv.

Rengöring

Daglig rengöring – dammsug, torr- eller fuktmoppa efter behov.

Svabba golvet med ljummet vatten och ett neutralt rengöringsmedel som inte innehåller någon oljevax. Använd ett vattenlösligt tvättvax på hårt smutsade ytor. Det är viktigt att du doserar rätt.

Om du ska städa stora ytor maskinellt, ska du använda en kombimaskin med vit eller röd rondell.

Periodisk golvvård – Tvätta golvet med ljummet vatten och ett alkaliskt grovrengöringsmedel. Var noga med att skölja ordentligt i rikligt rent vatten. Lägg på ett tunt lager grundpolish (gäller endast PVC-golv) eller polera med tvättpolish vid behov för att öka glansen. Du kan också öka glansen genom att torrpolera med vit eller röd rondell. Fråga mattleverantören vilket polishmedel du ska använda. För att återställa slitna ytor kan du torrpolera golvet med vit eller röd rondell. Ta bort fläckar så snart som möjligt.

Se upp med:
Plastgolv skadas av bensen, toulen, aceton, oljevax med flera liknande lösningsmedel. Använd inte grov skurnylon (svart eller brun) och var försiktig när du använder fin skurnylon så att du inte repar golvet. Tänk på att städvagn eller kärror med svarta hjul kan sätta märken i PVC-golv om de står för länge på samma plats. Även möbeltassar av gummi kan missfärga. Grus och sand repar golvet liksom vassa föremål.

Linoleum
Linoleumgolv är en ren naturprodukt. Linolja kokas med hartser och trämjöl som valsas ut på ett underlag av juteväv. Ytan vaxas på fabriken för att bli lättskött. Linoleummattan blir med tiden spröd men inte lika ömtålig för tryckmärken som nya. Mattan är tålig mot fläckar, repor och glöd.

Rengöring:
Daglig rengöring – dammsug, moppa eller fukttorka efter behov.

Tvätta med ljummet vatten med neutralt rengöringsmedel. Lägg på polish. Ta bort fläckar med skurnylon. Använd lacknafta för att ta bort tjära och skokräm eller 10%-ig ättikssyra till rost. Skölj försiktigt med rent vatten.

Periodisk golvvård – normalt räcker fabrikantens ytbehandling bara under en kortare period. Lägg på ett tunt polishskikt om mattan är utsatt för hårt slitage och ytskiktet blir skadat. Skura först golvet med röd rondell och grovrent. Skölj noga och se till att golvet torkar. Hårt slitna linoleumgolv kan renoveras.Erfarenheten säger att skötsel av linoleumgolv måste anpassas till det slitage golvet är utsatt för.

Se upp med:
Var sparsam med vatten på linoleum. Starka lösningsmedel, t ex aceton och thinner, och alkaliska lösningsmedel kan skada mattan.

Korkgolv

Korkgryn blandade med bindemedel och fyllningsmedel pressas under tryck och hög värme till korkplattor. Ett skikt PVC-plast på ytan gör den fri från porer och lätt att göra ren. Korkgolv med plastyta, dvs plastbelagt korkgolv, är starka och oömma. De tål kemikalier bra.

Rengöring:
Daglig rengöring– dammsug, moppa eller svabba, fukttorka efter behov. Tvätta med ljummet vatten och neutralt rengöringsmedel och väl urvriden mopp eller svabb. Torka noga. Tvättvax eller tvättpolish kan användas. Ta bort fläckar med tvättnafta.

Periodisk golvvård – alkaliska rengöringsmedel, pH 7 – 9, kan användas för grundlig rengöring. Starkare medel får inte användas.

Skölj golvet med rent vatten och torka torrt efter behandlingen.

Tvätta med tvättvax/tvättpolish och låt golvet torka ordentligt.

Maskinpolera med fin rondell. Lägg inte polish på plastade korkgolv – borttagningsmedlet skadar limmet i fogarna.

Se upp med:
Plastytan på korkgolv blir lätt repig. Använd inte svart eller brun skurnylon. Var försiktig med vatten. Starka lösningsmedel och vatten skadar fogarna.

Laminatgolv

Golvet har en stomme av trämaterial med en hård yta som är tålig mot nötning, kemikalier och t ex cigarettglöd. Laminatgolv läggs ofta ovanpå ett gammalt golvmaterial vid ombyggnader.

Rengöring:
Daglig rengöring – Dammsug, fuktmoppa eller fuktsvabba efter behov. Använd allrent eller tvättpolish.

Laminatgolv ska varken vaxas eller poleras. Ta bort fläckar med ljummet vatten och neutralt rengöringsmedel.

Se upp med:
Var försiktig med vatten, använd torra eller vid behov fuktiga metoder. Grov skurnylon repar golvet.

 

Gummigolv
I t ex entréer, butiker, samlingslokaler, lagerlokaler och terminaler, där mycket folk vistas, används ibland gummimattor på golvet. De är gjorda av rågummi (natur- eller syntetgummi) blandat med bland annat mjukningsmedel och stabilisatorer. Gummigolven tål nötning och påverkan av t ex rullande hjul. Dessutom dämpar gummigolven stegljuden.

Rengöring:
Daglig rengöring – Använd torra rengöringsmetoder eller våta vid behov. Rengöringsmedlen ska vara neutrala, t ex tvåltvättmedel eller syntetiska utan lösningsmedel. Ta bort fläckar med tvättvax och fin skurnylon.

Periodisk golvvård – Växla om med tvättvax (tvättpolish) vid behov. Lägg eventuellt på ett tunt lager polish (vattenvax).

Se upp med:
Våta gummigolv kan bli mycket hala. Var sparsam med polish det kan vara svårt att få bort gammalt polish. Använd inte alkaliska medel. Stålult, grov skumylon och skurrondeller repar gummigolv.

Trägolv
Förr var trägolv vanligare än de är nu. Idag används de i t ex sporthallar, där golvets svikt är en fördel, bostäder och samlingslokaler. De vanligaste trägolven består av lamellbrädor med flera hoplimmade skikt (parkettgolv). Ytskiktet kan vara av såväl svenska (t ex fura) som utländska träslag (t ex teak). Det finns såväl obehandlade brädgolv som trägolv behandlade med plastlack, golvfärg, oljelack och oljevax. Träslagens hårdhet avgör hur tåligt golvet är mot t ex intryck av klackar och möbler.

Rengöring:
Dammsug, fuktmoppa eller fukttorka efter behov med neutralt rengöringsmedel. Ta bort fläckar med fuktig duk, eventuellt med tvättnafta.

Se upp med:
Vatten kan skada trägolvet liksom starka rengörings- och lösningsmedel. Använd aldrig våta metoder eftersom trägolv missfärgas och deformeras av vatten. Vaxa redan vaxade golv med oljevax och polera. Alkaliska medel och polish kan skada golvet. Fett och smuts kan tränga in under lackskiktet om detta är skadat.

Hårda golv

Keramiska golvmaterial
Keramiska golvplattor tillverkas av lera som bränns i hög temperatur så att lerkornen smälter samman till en hård massa, kakel. Keramiska plattor används mest i våtrum, entréer och källare.

Glaserade plattor är lättare att hålla rena än oglaserade. Materialet är tåligt mot repor, vatten, kemikalier och tål dessutom hård rengörning.

Keramisk massa som pressas fram till strängar och skärs till plattor kallas klinker. Små keramiska plattor i kvadrater som läggs tätt kallas mosaik.

Rengöring:
Dammsug, fuktmoppa eller våttorka efter behov. Moppa och ljummet vatten med såpa. Lägg eventuellt på polish på oglaserade plattor.

Se upp med:
Sura rengöringsmedel skadar fogarna och kan ge vita fläckar på plattorna.

Naturstensgolv
De vanligaste naturstensmaterialen är kalksten, marmor, skiffer och granit. Ju blankare ytan är desto lättare att hålla ren. Stengolv är näst intill outslitliga. Används ofta i butiker, entréer och trapphallar, varuhus, skolor och offentliga byggnader.

Rengöring:
Daglig rengöring– Dammsug, moppa eller fukttorka efter behov.

Använd ljummet vatten med tvål- eller såptvättmedel. Sug upp spill med t ex hushållspapper. Ta bort fläckar med fin stålull och tvättnafta.

Periodisk golvvård – Använd skurmaskin med nylonrondell och såpa eller tvåltvättvax. Anpassa rondellens grovlek till stenens ytskikt. Använd polish- eller vaxborttagningsmedel vid behov.

Se upp med:
Starkt sura medel fräter på stengolven. Även vägsaltet fräter på stengolv. Stenens öppna porer suger åt sig fläckar, t ex fett och färg. Ta bort fläckarna så fort som möjligt.

Betonggolv
är vanliga i t ex garage. Det finns både målade och omålade betonggolv.

Rengöring:
Spånsopa golven. Använd maskin eller dammsugare på större ytor.

Tegelgolv
Tegelgolv har en sträv och ojämn yta som suger åt sig vatten.
Används bl a till trappor.

Rengöring:
Dammsug, fuktmoppa eller fukttorka efter behov. Moppa med ljummet vatten med milt rengöringsmedel. Lägg eventuellt på polish.

Textila golv

Textilgolv ger ett varmt och ombonat intryck, är ljuddämpande och halksäkra. De binder damm vilket är positivt men också djurhår och frömjöl vilket kan vara negativt ur allergisynpunkt.

Textila mattor ska underhållas och rengöras. Textila mattor tillverkas på olika sätt. Vävda mattor är tillverkade i vävstol och saknar baksida. De kan ha skuren yta, lugg eller öglor.
Tuftade mattor är vanligast och tillverkas i maskiner som med hjälp av nålar fäster slitytans garn, d.v.s. luggen, i en bottenväv. Garnet limmas fast på baksidan med PVC-plast eller gummi. Luggen kan antingen vara av hela eller skurna öglor. Nålade mattor, d.v.s. nålfiltsmattor, har en filtaktig yta och saknar lugg.

Slitytan
Slitytan och bottenväven kan bestå av antingen naturmaterial, t ex jute och ull, eller konstfibrer, t ex nylon, polypropen, polyester.

Även slitytan påverkar mattans förmåga att stå emot slitage. Nålfiltsmattor tål nötning bra och mattor med öglor är tåligare för nötning än mattor med lugg.

Baksidan
Mattornas baksida kan bestå av polypropylenväv, gummi eller PVC-plast. Använd inte lösningsmedel på mattor med gummibaksida.

Rengöring:
Daglig golvvård – Dammsug med borstvalsdammsugare. Ta bort fläckar med lämpligt fläckborttagningsmedel.

Periodisk golvvård – välj torr, fuktig eller våt metod beroende på hur smutsat golvet är. Ta bort kvarvarande fläckar med fläckborttagningsmedel.

Se upp med:
Om inte mattan är helt torr innan man går på den efter tvättning blir den snabbt smutsig igen. Se till att det inte finns rester kvar av rengöringsmedlet i mattan annars fastnar smutsen. Mattor med baksida av naturfibrer kan krympa eller missfärgas om baksidan blir blöt.

Entrémattor
Eftersom 80% av smutsen kommer in via entrén är det viktigt att ta upp så mycket som möjligt med entrémattor. De vanligaste är helgjutna gummimattor, öglevinylmattor eller textila absorbtionsmattor. Det är viktigt att entréerna är så utformade att den mesta smutsen stannar kvar vid entrén.

Rengöring:
Helgjutna gummimattor – Dammsug mattan, rengör eventuellt mattan med ljummet vatten och milt rengöringsmedel.

Öglevinylmattor och textila absorbtionsmattor – Dammsug mattan. När du ska tvätta mattan är det viktigt att du följer fabrikantens anvisningar.

Se upp med:
Entrémattor ska vara helt torra på undersidan innan du lägger tillbaka dem. Även golvet måste vara torrt. Fuktiga mattor kan ge fukt- och mögelskador på golvet.

Hårda och halvhårda golv – utgå från smutsen och golvmaterialet:

Upplocka störande skräp
Sopa – för att ta upp skräp, t ex efter moppgarn
Spånsopa -för att hindra att damm virvlar omkring
Dammsuga – för att få bort lös smuts och damm
Fukttorka – för smuts som sitter löst fast på ytan och för lös smuts
Grovmoppa – för synlig smuts
Torrmoppa– för damm och torr smuts
Fuktmoppa – för damm och torr smuts
Fuktsvabba – för smuts som sitter löst fast på ytan
Svabba – för smuts och fläckar som sitter löst fast på ytan
Tvätta – för smuts och fläckar som sitter löst på ytan och för lös smuts
Skura – för smuts som sitter hårt fast på ytan, för att ta bort polish
Raka – för att samla upp smutsvatten
Vattensuga – för att ta upp vatten efter skurning
Skura med kombinationsmaskin – för smuts som sitter hårt fast på ytan, för att ta bort polish, för stora fria ytor
Spraypolera – för att rengöra och polera fläckar och smutsade delar av golvet
Sugpolera – för att ta upp lös smuts från polering
Polera – för att höja glansen på golv som är behandlade med vax eller polerbar polish
Vaxbehandla – för att skyddsbehandla golv så att de blir mer lättstädade och tåliga
Polishbehandla – för att skyddsbehandla golv så att de blir mer lättstädade och tåliga

Textila golv – utgå från smutsen och golvmaterialet:

Upplocka störande skräp
Mattsopa – för att ta bort ytligt skräp
Dammsuga – för att få gort lös smuts och damm
Borstvalsdammsuga – för att dammsuga på djupet
Pulvertvätta – för att ta bort fläckar och smuts som sitter löst fast
Skumtvätta – för att ta bort fläckar och smuts som sitter fast
Tvätta med het– och kallvattenmetoden – för att ta bort smuts som sitter fast Extraktionsmetoden – för att skölja bort rengöringsmedel ur mattan
Kylpray– Borttagning av tuggummi

Företaget

Ce-Ge finns 
representerat på 
ett flertal orter i Sverige.
Förutom
entreprenadstädning 
arbetar vi inom
ett flertal andra 
verksamhetsområden
såsom privata marknaden, lokalvård,
kontor, industri
och fastigheter.

Miljöpolicy

Ce-Ge ska arbeta för ett långsiktigt motståndskraftigt samhälle genom att erbjuda produkter och tjänster med omtanke till både människa och miljö

Kontakt

020-51 51 51

info@ce-ge.com

Redaretorget 1
652 16 Karlstad