Priser

Alla priser är inklusive moms. Där det är markerat med ”offereras” är du välkommen att tala med kundtjänst om prisuppgift.

* Nedanstående röda priser är efter skattereduktionen som är 50% på arbetskostnaden vid Rut-avdrag eller 30% avdrag på arbetskostnaden vid RUT-avdrag

Ce-Ge abonnemang varje vecka – bastjänster

Tjänsten utförs en gång varje vecka totalt 52 tillfällen per år.
Ingen Inställelsekostnad!

Ce-Ge abonnemang var fjärde vecka – bastjänster

Tjänsten utförs en gång per månad totalt 12 tillfällen per år.
Ingen Inställelsekostnad!

Ce-Ge abonnemang varannan vecka – bastjänster

Tjänsten utförs en gång varje vecka totalt 26 tillfällen per år.
Ingen Inställelsekostnad!

Prislista – Storstädning – rejäl uppfräschning

Ingen Inställelsekostnad!

 

Prislista – Visningsstädning

Ingen Inställelsekostnad!

Prislista – Flyttstädning

Ingen Inställelsekostnad!
Kvalitetsgaranti ingår.

Prislista diverse tjänster

Tjänsterna debiteras per timme.
Ingen Inställelsekostnad!