Vad innebär ett RUT-avdrag?

Om man uppfyller Skatteverkets krav för RUT betalar man enbart 50 procent av arbetskostnaden. Det finns ett personligt maxtak på 50 000 kronor att utnyttja per år, vilket innebär att man kan köpa RUT –tjänster för 100 000 kronor. Finns fler vuxna på samma adress kan man lägga ihop RUT-avdragen och på så sätt få ett högre tak. Priserna för hushållstjänster visas alltid efter avdraget RUT. Vi som företag sköter sedan det administrativa till Skatteverket.

Dubbelt RUT-avdrag

Från den 1 juli 2019 ändrades maxtaket från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och år. Det nya maxtaket gäller för hela beskattningsåret 2019. Från den 1 juli 2019 ändrades maxtaket från 25 000 kronor till 50 000 kronor per person och år. Det nya maxtaket gäller för hela beskattningsåret 2019.

Vad består hushållsnära tjänster av?

Det kan bestå av olika slag av tjänster som diverse städning, flytthjälp, trädgårdshjälp till enklare reparationer, m.m.

Det som kan vara bra att tänka på är att använt ROT-avdrag (Bygg) påverkar utrymmet för RUT-avdraget och det omvända.

Pensionär och RUT-avdrag

Om man har fyllt 65 år gäller samma regler. Man kan köpa tjänster för 50 000 kronor per år, men man har dessutom möjlighet till ytterligare tjänster. Det kan avse matlagning, enklare ärenden som att gå till affären, vårdcentralen, apoteket eller banken m.m. Om man är två personer i hushållet finns möjligheten att dubblera avdraget.

RUT-avdrag och löneförmån

En del arbetsgivare vill ibland förenkla en medarbetares vardag i hemmiljön, vilket innebär att man kan få hushållsnära tjänster som löneförmån. Det intressanta med det är att du också kan få skatteavdraget på 50 procent, vilket innebär att löneförmånen i stort sett inte kostar något i form av förmånsskatt för den som är anställd. Arbetsgivaren ansvarar sedan för att sända in kontrolluppgifter till Skattemyndigheten och den anställde gör avdraget i din deklaration.

Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets hemsida.