Skydda huden mot kemikalier

Huden ska skydda oss från att torka ut men också hindra att främmande ämnen kommer in i vår kropp. Dessutom skyddar huden kroppen mot till exempel slag, tryck och ultraviolett strålning liksom mot infektioner. Även om hudskador kan verka små och obetydliga kan de ta lång tid att läka. Det är också vanligt med sjukskrivningar och i värsta fall kan det bli tal om att byta arbetsuppgifter eller att lokarvårdare måste byta yrke. Men genom att bli mådveten om riskerna och genom att skaffa sig kunskaper om hur riskerna ska hanteras ökar förutsättningarna att klara sig utan skador. Med rätt personlig utrustning och funktionella kemikalier kommer du långt!

Våta städmetoder och starka kemikalier är ett hot mot vår hud.

Händerna är mest utsatta och handeksem är den vanligaste yrkesskadan. Med hjälp av skyddshandskar kan du skydda dina händer mot hudskador. Idag går utvecklingen inom städbranschen mot torrare städmetoder och det tas fram kemikalier med bra rengöringseffekt och lägre hälsorisk som dessutom är skonsammare mot miljön.

Huden är vårt största organ

Huden består av tre lager: överhud, läderhud och underhud. I överhudens yttersta skikt, hornlagret, finns fettämnen och döda celler. Under detta skikt ligger tillväxtlagret. Det tar ca 27 dagar för en cell att vandra genom tillväxtlagret till hornlagret där den slits bort naturligt. Så lång tid tar det att läka ut en djupare hudskada. I läderhuden finns, förutom bland annat blodkärl, nerver och svettkörtlar, talgkörtlar som producerar talg som tillsammans med till exempel svett bildar en skyddsfilm på hornlagret. Denna skyddsfilm hindrar vattenavdunstningen från huden. Underhuden består av fettväv och bindväv.

Vad händer när huden skadas?

Olika personer har olika motståndskraft mot irriterande ämnen.

Ju längre tid du utsätter huden för kemikalier och vatten desto större blir risken att få hudskador. Det tar flera timmar att återställa hudens naturliga skyddsfilm om den förstörs. Att reparera hudens fuktbindande egenskaper efter en skada i hornlagret kan ta från flera dagar upp till veckor.

Med hjätp anpassade arbetsmetoder och skyddshandskar kan du minska skadorna. Genom att smörja in händer och underarmar med en lämplig handkräm som passar till just din hudtyp kan du förhindra skador på hornlagret.

Risk för eksem

Ett kontakteksem kan uppstå när du kommer i direktkontakt med kemiska ämnen. Händer, underarmar och ansikte drabbas mest.

Ett för starkt rengöringsmedel löser upp den skyddande filmen på hornlagret och vattenavdunstningen ökar. Huden torkar ut, rodnar och får sprickor. Ett icke-allergiskt kontakteksem kan utvecklas. I en skadad hud kan rengöringsmedel tränga in djupare och störa eller förstöra cellernas funktion.

Vid kontakt med vissa ämnen riskerar du utveckla ett allergiskt kontakteksem. Det betyder att immunförsvaret förändras så att huden därefter även reagerar på mycket små mängder av ämnet.

Du blir överkänslig mot just detta ämne. Allergin kommer att finnas kvar hela livet, men genom att vara försiktig och eventuellt behandla med läkemedel, kan symptomen av allergin hållas tillbaka.

I städbranschen förekommer allergier till exempel mot gummi (latex), gummikemikalier, nickel, formaldehyd, konserveringsmedel och parfymer. Var noga med att läsa innehållsdeklarationen på kemikalieflaskorna!

Risk för infektioner

Vissa lösningsmedel kan tas upp genom huden, komma in i blodbanan och skada de inre organen, till exempel lever och hjärna. Om du arbetar länge i vatten eller om du använder skyddshandskar utan innervante, kan huden bli uppmjukad. Vissa kemiska ämnen kan då lättare tränga in i huden och du riskerar att få infektion i sprickor mm.

Risk för ögonskador

Även ögonen är utsatta för kemikalier. Vissa ämnen är irriterande eller direkt frätande på ögonen. Använd skyddsglasögon när du arbetar med sådana ämnen.

Om du får syror, alkalier eller starkt oxiderande ämnen i ögonen måste du genast skölja ögonen med med vatten. Spola ögonen i minst 15 minuter för starkt frätande, frätande och irriterande sura produkter samt alkaliska irriterande produkter.Om du får starkt frätande och frätande alkaliska produkter ska du spola ögonen i minst 15-30 minuter. Kontakta läkare om besvären finns kvar.

Välj rätt skyddshandskar

Om du arbetar med skyddshandskar under längre tid än 15-30 minuter, riskerar du att huden kan bli svampig. Det beror på att handsvetten inte kan avdunsta. En tunn vante av bomull innanför skyddshandsken suger upp fukten och huden förblir torr. Du kan också använda en fodrad skyddshandske.

Handsken ska vara smidig, ha rätt passform och gå långt upp på underarmarna. Det är viktigt att du kontrollerar att handsken är tät och oskadad innan du använder den. Vinyl- (eller s k PVC-) handsken fungerar bra när du arbetar med normala vattenlösningar inom städarbetet. Däremot passar den inte när du använder klotter- och polishborttagningsmedel. Då måste du ha en handske av kraftigare material. Fråga leverantören av skyddshandskar vilket material som är lämpligt.

Använd inte gummihandskar! De kan framkalla allergier. Plasthandskar är alltid bättre.

Att tänka på
Vårda dina skyddshandskar.
Skölj av dem innan du tar dem av och spola dem inuti varje dag.
Byt handskar ofta

Företaget

Ce-Ge finns 
representerat på 
ett flertal orter i Sverige.
Förutom
entreprenadstädning 
arbetar vi inom
ett flertal andra 
verksamhetsområden
såsom privata marknaden, lokalvård,
kontor, industri
och fastigheter.

Miljöpolicy

Ce-Ge ska arbeta för ett långsiktigt motståndskraftigt samhälle genom att erbjuda produkter och tjänster med omtanke till både människa och miljö

Kontakt

020-51 51 51

info@ce-ge.com

Redaretorget 1
652 16 Karlstad