Kemiska Produkter

Kemiska produkter är en av hörnstenarna när det gäller att städa. De övriga är din egen kropp som du arbetar med, d.v.s. arbetstekniken, och de redskap du använder som hjälpmedel. Men du måste också känna till vilket material som golv och väggar består av för att få ett bra städresultat.

 

När du ska välja vilken kemisk produkt du ska använda, måste du svara på ett antal frågor först:

Vad menas med att en yta ska vara ren och vilket resultat ska jag uppnå?

Vad är det för smuts som ska bort? – Smuts är allt som sitter på fel ställe. Kaffet i koppen är inte smuts men om du spiller kaffet på bordet är det smuts.

Vilket material är det som ska göras rent?

Vilken arbetsmetod ska jag använda och vilka redskap underlättar mitt arbete?

Hur ser städmiljön ut?

-finns det tillgång till vatten och var tömmer jag ut smutsvattnet?

– är ytorna som ska göras rena tillräckligt stora för maskinerna eller måste jag använda handredskap?

De kemiska medlen kan delas upp i olika grupper efter hur de används: medel för daglig städning och storstädning, medel för avkalkning, medel för fönsterputsning, medel för möbelvård och medel för golvvård samt fläckborttagningsmedel.

Idag satsar städföretagen på att begränsa antalet produkter – i allmänhet klarar du dig långt med allrent, handdisk, glasputs och sanitetsrent i daglig städning.

Alla rengöringsmedel innehåller i stort sett ämnen med samma funktion: tensider, alkaliserare (justerar pH-värdet), avhärdare (gör hårt vatten mjukt) eller komplexbildare, konserveringsmedel och förtjockningsmedel. En del medel innehåller också färg och parfym även om dessa ämnen inte används lika frekvent längre.

Ett räkneexempel

Om du använder 4 spannar per dag och doseringen ligger på 25 ml per hink behöver du 100 ml, d.v.s 1 dl, rengöringsmedel per dag. En flaska innehåller ofta 1 000 ml, d.v.s 1 l, och ska alltså räcka till 40 spannar!

 

pH-skalan

pH-skalan är signalsystemet nr ett när det gäller att identifiera en produkt och dess aggressivitet. Genom att kontrollera pH-värdet får du en anvisning om vad medlet ska användas till. Ju smutsigare yta desto aggressivare medel måste du använda! Tänk på att ett aggressivt medel kan vara såväl surt som alkaliskt.

När du mäter pH-värdet på en produkt, får du fram produktens surhetsgrad. Förenklat kan man säga att pH varierar mellan 0 och 14 och att pH 7 är neutralt. Ju lägre pH, under 7 , desto surare är produkten och ju högre, över 7, desto mer alkalisk.

Starkt alkaliska produkter är mer aggressiva mot huden än starkt sura. Alkalier bryter ner äggviteämnena i hornlagret. Ämnen med pH över 11,5 eller under 2 är direkt frätande på huden.

Blanda aldrig sura och alkaliska medel! Om du till exemple blandar toalettrent med klorin bildas det klorgas som kan ge lungskador.

Dosering

Det är viktigt att inte överdosera. Om du överdoserar ett rengöringsmedel får du problem med att tvättvattnet skummar och du får inte bort alla rester av medlet. Resultatet blir att du får beläggningar på ytan som drar till sig smuts. Dessutom blir redskapen kladdiga och svåra att få rena. På marknaden finns det doseringshjälpmedel. Doseringen finns alltid angiven på etiketten. Tänk på att ju mindre förpackning desto lättare att dosera.

 

Vatten

Vatten är en begränsad resurs som alla måste hushålla med. Vatten är ett hjälpmedel när du ska städa, men inte det enda.

Hårdhetsgrad

Vattnets hårdhetsgrad bestäms av hur mycket kalcium- och magnesiumsalter det finns i vattnet. Dessa ämnen finns naturligt i berggrunden och halten varierar kraftigt från plats till plats.

Ju större mängd av salterna i vattnet, desto hårdare vatten och därmed större dosering av kemikalier. När hårt vatten avdunstar från t ex golvet i ett duschrum, bildas en beläggning av salterna.

För att få bort dessa salter måste du använda ett sutt rengöringsmedel.

Hårdheten brukar delas in i tre grader:

0-6 = mjukt – medelhårt vatten

7-13 = medelhårt – hårt vatten

över 14 = hårt – mycket hårt vatten

Vattnets hårdhetsgrad är geografiskt betingat. Malmö, Gotland och Norrtälje har mycket hårt vatten medan många orter i Norrland har mycket mjukt.

Tensider

Tvål och andra syntetiska rengöringsmedel kan innehålla tensider.

Dessa har till uppgift att lösgöra och finfördela smutsen, hålla smutspartiklarna flytande och dessutom fungera som vätmedel.

I hårt vatten kan tensidernas rengöringsegenskaper försämras.

Fosfater, karbonater och silikater
Dessa ämnen höjer pH-värdet i rengöringsvattnet och bidrar till att höja den rengörande effekten. På etiketterna finns alltid angivet om dessa ämnen ingår. Man har idag försökt att begränsa mängden fosfater.

Komplexbildare
Komplexbildare binder kalcium- och magnesiumjoner och därmed ökar de tvättaktiva ingrediensernas rengöringseffekt, d.v.s. hårt vatten blir mjukare.

Alkohol och andra lösningsmedel
För att lösa svårare smuts eller för att ta bort fläckar av olika slag används ibland alkohol eller andra lösningsmedel, se etiketterna.

Baktericider
Det förhindrar bakterietillväxten i till exempel tvål och förekommer nästan alltid i neutrala medel. Ibland tillsätter man baktericider även i alkaliska och sura medel.

HANDDISK

Grön etikett – Neutrala medel

Neutrala medel kan användas till alla ytor som tål vatten. Rätt doserade neutrala medel behöver ingen eftersköljning.

Handdisk är ett neutralt medel som du kan använda till det mesta i din dagliga städning vid normal nedsmutsning på ytor som tål vatten.

Flytande tvål är ett hudrengöringsmedel som används till exempel i tvålautomater vid handfat.

Glasputs används till rengöring av glasytor men kan också användas till hårda släta stenytor och plastytor.

ALLRENT

Blå etikett – Alkaliska medel

Svagt alkaliska medel kallas ofta för Allrent och används till golv, målade ytor, kakel och sanitetgods. Starkt alkaliska medel, Grovrent, fungerar bra på feta och hårt smutsade ytor t ex industrigolv, entréer och väntsalar. Måste eftersköljas med vatten. Kan angripa polish och målade ytor.

Såpa består av naturliga ämnen och kan användas till det mesta.

Använd såpa baserat på vegetabiliska oljor, till exempel sojaolja och rapsolja. Såpa baserat på tallolja kan ge hudirritation.

Polishborttagningsmedel används för att ta bort gammalt och slitet polish på golven. Medlet är aggressivt mot golvmaterial och det är viktigt att följa bruksanvisningen.

KALKBORT

 

Röd etikett – Sura medel

Starkt sura medel används för att ta bort kalkavlagringar och rost och de kan användas för att göra rent hårt smutsat sanitetsgods.

Svagt sura medel tar bort beläggningar från hårt vatten på golv och väggar i duschrum. Sura rengöringsmedel måste sköljas av med vatten. Sura medel kan angripa marmor, emalj och andra syrakänsliga material.

Kalkbort kan användas för att ta bort kalk- och rostbeläggningar på t ex kakel, rostfritt, plast, klinkerplattor, porslin mm.

Toalettrent kan användas till rengöring av sanitetsporslin.

TVÄTTVAX

Violett etikett – Golvvårdsprodukter

Golvvårdsmedlen rengör golvet, fyller ut porer och små repor i golvmaterialet och lägger sig som en skyddande film över golvet. Efter behandlingen blir golvet mer lättstädat.

 Oljevax i såväl fast som flytande form används till obehandlade trägolv och oljevaxade linoleumgolv.

Grundpolish används för att fylla igen porerna på porösa golvmaterial och ge bättre fäste. Ovanpå läggs en metalliserad polish som är vattentålig och halkfri men blir lätt repad av hård belastning. Denna polish innehåller zink som löses upp av ammoniak och aminer. Därför är det viktigt att använda ett rengöringsmedel utan ammoniak eller starkt alkaliska när golvet ska städas.

Polerbar polish är mjuk och blir lätt repad vid belastning men ytan är lätt att återställa med polering. Den är känslig för vatten.

Polishen kan användas i utrymmen där torr nedsmutsning förekommer, till exempel i entréer och i korridorer. Polishen blir blank och kan verka hal. Tänk på att entréer ofta är en “blöt” miljö, i alla fall vintertid. Ska inte användas på obehandlade trägolv.

Icke polerbar polish är det vanligaste polishmedlet. Den är hård och tålig och kan användas för alla typer av golv utom obehandlade trägolv.

Spraypolish används i samband med polering med golvvårdsmaskin.

Tvättpolish är ett kombinerat rengörings- och ytvårdsmedel och används i stället för polish på syntetgolv.

Tvåltvättvax är en rengörande såpprodukt tillsats av vax och bör poleras. Används på täta golvmaterial.

FLÄCKBORT

Brun etikett – Övriga produkter

Möbelpolish innehåller bl a vax och olja och ger en vattenavvisande skyddsyta på trämobler. Används till lackade ytor.

Möbeloljan, som är uppblandad med lösningsmedel, fyller ut repor och impregnerar trät i möblema. Dessutom har möbeloljan en rengörande effekt och kan användas som fläckborttagningsmedel. Används till ytor som inte är lackade.

Ytdesinfekt används för att desinficera lokaler, inventarier och inredning.

Övriga funktionsnamn

Det finns ytterligare medel som inte KYR har placerat in under de olika färgerna ovan:

Fläckbort används för att ta bort fläckar från golv, väggar och inredning.

Handdesinfekt används för att desinficera händer.

Handrent kan användas för att rengöra hårt smutsade händer.

Hudskydd H2O är en skyddskräm som kan användas på händer för att tillfälligt skydda mot vattenlösningar.

Hudskydd P är en skyddskräm som kan användas på händer för att tiltfälligt skydda mot organisaka lösningar.

Hudkräm motverkar att huden torkar ut och spricker.

 

Företaget

Ce-Ge finns 
representerat på 
ett flertal orter i Sverige.
Förutom
entreprenadstädning 
arbetar vi inom
ett flertal andra 
verksamhetsområden
såsom privata marknaden, lokalvård,
kontor, industri
och fastigheter.

Miljöpolicy

Ce-Ge ska arbeta för ett långsiktigt motståndskraftigt samhälle genom att erbjuda produkter och tjänster med omtanke till både människa och miljö

Kontakt

020-51 51 51

info@ce-ge.com

Redaretorget 1
652 16 Karlstad