Dödsbo Karlstad – din städleverantör

Städning av dödsbo liknar till stora delar en flyttstädning i Karlstad. Men det som kan skilja dessa tjänster är oftast graden av arbetsinsats. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av dessa städtjänster. Därför har vi också lärt oss vikten av nogrannhet dessa år.

Dödsbostädning är en av våra viktigaste uppgifter inom detta område eftersom det samtidigt finns speciella känslor i rörelse. Inte minst för dig som efterlevande eller närstående.

 

Bortforsling/Tömning/Städning av dödsbo

När en närstående avlidit finns inte alltid orken. Därför får sorgeprocessen ta sin tid. Å andra sidan är det en hel del personliga saker som de närmast anhöriga måste ta ansvar för när ens nära och kära har gått bort. Något som oftast måste åtgärdas vid en bortgång är tömning, bortforsling och flyttstädning av dödsboet. Men i den stunden är kraftlösheten oftast som störst eftersom sorg och saknad infinner sig. Vem hade inte önskat hjälp i detta läge när så mycket måste lösas. Vårt företag samarbetar med ett flertal välgörenhetsorganisationer som tar hand om inventarier som du som kund ev. vill avyttra.

Dödsbo i Karlstad – Vi har mångårig erfarenhet

Varför är det viktigt att kontakta vår kundtjänst?  Eftersom det kommer att förenkla för oss att lösa dessa praktiska uppgifter. På så sätt kan du få tid till ert sorgearbete som oftast infinner sig vid en nära persons bortgång. Våra team arbetar uteslutande med kunnig, utbildad, legitimerad personal som har dig som kund i fokus. Om du anlitar vårt företag ska du alltid kunna känna dig trygg och nöjd med våra tjänster – det har varit vårt signum under alla år. Vad är då vår önskan? Jo,  för den som sörjer och inte förmår mer vill vi förenkla dagen.

Vad innebär städning av dödsbo?

Det innebär att vi tömmer bostaden och forslar bort sådant som du som kund önskar. Därefter utför vi flyttstädning av ert dödsbo enligt Mäklarsamfundets rekommendationer. De återstående inventarierna hämtas av ett seriöst loppis. Efter avslutat arbete beställer vi tid med eventuellt fastighetsbolag om slutbesiktning om du som kund önskar det. Vi närvarar under besiktningen, därefter kontaktar vi er om slutresultatet. 

För att kunna leva upp till våra åtaganden har vi byggt upp ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001 som vi arbetar efter. Ce-Ge blev kvalitets- och miljöcertifierade 1998 som ett av de första städbolagen i Sverige. På grund av det har vi fortsatt att effektivisera och vara i framkant eftersom vi vill kunna följa utvecklingen och nå upp till våra kvalitets- och miljömål.