Vår Miljöpolicy

Miljöpolicy

”Ce-Ge ska arbeta för ett långsiktigt motståndskraftigt samhälle genom att erbjuda produkter och tjänster med omtanke till både människa och miljö”.

Vårt miljöbeteende är:

 • Anpassning till platsen
 • Resurshållning
 • Slutna kretslopp
 • Sunda inomhusmiljöer

Detta uppnås genom att:

 • Minimera effekterna av ingreppen på natur och värna om biologisk mångfald
 • Engagera alla medarbetare i miljöfrågor genom målriktat ledarskap, utbildning och förlöpande dialog.
 • Styra verksamheten med ett väl fungerande miljöledningssystem för att nå uppställda mål.
 • Arbeta med ständiga förbättringar av miljöprestanda.
 • Aktivt samarbeta i miljöfrågor med kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • Öppet redovisa vårt miljöarbete.

Vårt miljöarbete

Hela vår verksamhet miljöcertifierades enligt ISO 14001 år 1998. Vi har en tydlig miljöpolicy och en dokumenterad miljöstrategi. Som en del av vårt miljötänkande i vår dagliga verksamhet använder vi oss bland annat av eldrivna fordon.

Vår Kvalitetspolicy

“I dialog med våra kunder uppfyller vi, i all vår verksamhet, deras behov och krav på de produkter och tjänster vi erbjuder.”

Detta åstadkommer vi genom att:

 • Hålla våra löften
 • Vara ärliga och pålitliga i vårt affärsuppträdande
 • Skapa långsiktiga relationer med våra kunder, leverantörer och personal
 • Hålla hög servicegrad
 • Hålla hög och jämn kvalitet på våra produkter och tjänster