Städning

Golvvård
Halvhårda golv av linoleum eller plast bör rengöras med någon form av våttorkning, fuktmoppning eller fuktsvabbning. Sopning eller andra torra metoder är mindre lämpliga och bör undvikas, eftersom damm då virvlar upp och svävar i rumsluften tills det åter faller ner.

 

Daglig städning och storstädning

Målet för daglig städning är att barn och personal skall kunna vistas i lokalerna dagligen, utan att förorsakas några olägenheter på grund av bristfällig städning.
Den dagliga städningen bör uppfylla detta krav.

Läs mer under Städfirma

Storstädning bör göras minst en gång per år, vid behov oftare.
Dessa råd tar ej ställning till vilken tid på dygnet städningen utföres, endast att det städas så att det är rent när barn och personal vistas i lokalerna. Städning bör helst utföras på tider som passar verksamheten.

Rengöringsmedel – Städmedel

Enligt arbetsmiljölagen skall den produkt som har lägsta hälsorisken användas. Varken städpersonal eller personer som normalt vistas i lokalerna bör drabbas av olägenheter på grund av innehållet i rengöringsmedlen.

Rengöringsmedel – Städmedel

Enligt arbetsmiljölagen skall den produkt som har lägsta hälsorisken användas. Varken städpersonal eller personer som normalt vistas i lokalerna bör drabbas av olägenheter på grund av innehållet i rengöringsmedlen.

Företaget

Ce-Ge finns 
representerat på 
ett flertal orter i Sverige.
Förutom
entreprenadstädning 
arbetar vi inom
ett flertal andra 
verksamhetsområden
såsom privata marknaden, lokalvård,
kontor, industri
och fastigheter.

Miljöpolicy

Ce-Ge ska arbeta för ett långsiktigt motståndskraftigt samhälle genom att erbjuda produkter och tjänster med omtanke till både människa och miljö

Kontakt

020-51 51 51

info@ce-ge.com

Redaretorget 1
652 16 Karlstad