Varför städar vi?

Vi städar för att hålla en tillräckligt hög hygienisk nivå runt omkring oss. Hygienen är särskilt viktig inom sjukvården, restaurang och storhushåIl samt inom livsmedelsindustrin. Dålig hygien kan få katastrofala följder för de människor som drabbas.

Att städa är också en fråga om ekonomi och materialvård. Om inte till exempel golven sköts och underhåIls, blir golvmaterialets livslängd kortare och nya golv måste läggas in. Detta medför onödiga kostnader för den som ska betala.

Trivseln runt omkring oss blir bättre om miljön är välstädad. Tänk dig att dammtussarna flyger kring benen eller att golvet i butiken är alldeles sandigt! Även säkerheten på arbetsplatsen är beroende av att det är städat. Löst skräp som ligger på golvet kan medföra att du snubblar och slår dig, oljefläckar kan medföra att du halkar.

Vad är smuts

Smuts är egentligen en mängd olika ämnen. Det första vi tänker på när det gäller städning är kanske damm, grus, sand, lera, papperstussar, flugor, flugsmuts osv. Men smuts kan också vara fett, kolhydrater, till exempel mjöl och grönsaksavfall, proteiner, till exempel blod och fiskrester, sot, färg från bär, kaffe, te eller vin.

Att städa innebär att du tar bort smutsen på mekanisk väg genom att till exempel använda en borste, svabb, mopp eller maskin och på kemisk väg genom att använda kemikalier.

Hygienen är viktig

Vi städar för att hålla en hög hygienisk nivå runt omkring oss.

När livsmedelslokaler och sjukvårdslokaler ska städas är de hygieniska kraven mycket höga.

Livsmedelslokaler

Det är särskilt viktigt att hålla maskiner och utrustning rena annars kan kvarvarande mikroorganismer förorsaka att de nylagade maträtterna sprider farliga bakterier. Dessa kan i sin tur ge olika typer av magsjuka hos dem som äter de smittade maträtterna.

Ett exempel är ”kycklingsjukan”, som yttrar sig i våldsamma magsmärtor, diarrer och kräkningar i upp till en vecka!

Sjukvårdslokaler

Smittspridningsrisken är mycket stor i sjukvårdslokaler. Fram för allt är det spridning av sjukhusinfektioner, så kallade nosokomiala infektioner, som måste hindras. Men det är också spridning av olika typer av bakterier och infektioner från en patient till en annan som måste förhindras.

Valet av städmetod inom sjukvården bestäms av golv- och inredningsmaterialet men också av vad lokalen används till, t ex intensivvård, långvård, barnsjukvård. Oavsett städmetod är noggrann redskapshygien viktig. Engångsmaterial och redskap måste bytas när man går mellan de olika städenheterna.

Det handlar om vår miljö

Med miljö menar vi samspelet mellan människor, arbetsplatsens utformning och miljön runt omkring oss. När du som städar använder miljöfarliga kemikalier, riskerar du att få arbetsskador. Och du påverkar också allas vår miljö genom att du släpper ut tvättvatten med farliga kemikalier i vår natur. Idag finns det kemiska produkter som är skonsammare mot miljön, till exempel de som är märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.

Även inom städbranschen används skonsammare kemiska produkter idag och dessutom i mindre mängd än tidigare.

Fler och fler tar aktivt ansvar för vår gemensamma miljö. Vi sorterar sopor, lämnar glas och batterier i särskilda uppsamlingsbehållare, lämnar tidningar till återvinning osv.

Men när det gäller antalet kemikalier som vi använder när vi städar, såväl privat som yrkesmässigt, går det långsamt med att sanera antalet produkter. Här finns mycket att göra när det gäller att spara miljön, inte bara den runt omkring oss utan också i vår arbetsmiljö.

Företaget

Ce-Ge finns 
representerat på 
ett flertal orter i Sverige.
Förutom
entreprenadstädning 
arbetar vi inom
ett flertal andra 
verksamhetsområden
såsom privata marknaden, lokalvård,
kontor, industri
och fastigheter.

Miljöpolicy

Ce-Ge ska arbeta för ett långsiktigt motståndskraftigt samhälle genom att erbjuda produkter och tjänster med omtanke till både människa och miljö

Kontakt

020-51 51 51

info@ce-ge.com

Redaretorget 1
652 16 Karlstad